Služby města Rychvald, spol. s r. o. - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie

17.03.2023, aktualizováno 17.03.2023
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance
Účastník řízení
Služby města Rychvald, spol. s r. o.
IČO
25825534
Spisová značka
01321/2023-ERU
Číslo jednací
01321-3/2023-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie prostřednictvím dokladů o vyúčtování dodávek tepelné energie, které neobsahovaly všechny stanovené údaje.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 193.01 KB
Aktualizováno:

Obsah

Sdílejte

Share icon