ŠJK s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí součinnosti kontrolované osoby

30.10.2018, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 06791-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z trvajícího přestupku podle ustanovení § 91a odst. 2 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ustanovením § 10 odst. 2 kontrolního řádu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád"), jakožto kontrolovaná osoba neposkytl kontrolujícím potřebnou součinnost, když neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu v období ode dne 26. března 2018 dosud veškeré požadované podklady a informace dle výzvy obsažené v „Oznámení o zahájení kontroly" č.j. 02529-1/2018-ERU ze dne 14. března 2018, doručené dne 14. března 2018.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ŠJK s.r.o., se sídlem Blatenská 2358/121, 430 03 Chomutov, IČO: 27322980

Datum nabytí právní moci: 24. 7. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 379.78 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon