Šetři za tři s.r.o. - rozhodnutí k porušení informační povinnosti o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

28.07.2023, aktualizováno 28.07.2023
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance
Účastník řízení
Šetři za tři s.r.o.
IČO
07029365
Spisová značka
06683/2023-ERU
Číslo jednací
06683-3/2023-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 24 odst. 7 písm. n) zákona o ochraně spotřebitele, kterého se dopustil tím, že jakožto prodávající v rozporu s ust. § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele ve spojení s ust. § 20e písm. c) téhož zákona na svých internetových stránkách neinformoval spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství Energetický regulační úřad, a tamtéž neuvedl jeho internetovou adresu.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 524.32 KB
Aktualizováno:

Obsah

Sdílejte

Share icon