Sdělení pro zákazníky společnosti Lumius, spol. s r.o.

19.10.2021, aktualizováno 27.07.2022
  • Oddělení kanceláře Rady
  • Média
  • Sdělení
  • Konec dodavatele
  • Dodavatel poslední instance

Dne 4. října 2021 oznámila společnost Lumius, spol. s r.o. vybraným klientům z řad větších odběratelů ukončení dodávky zemního plynu, aniž by dodávky této společnosti převzal dodavatel poslední instance. Mnozí odběratelé tak uzavřeli smlouvy s jiným obchodníkem, neboť se často jednalo o odběratele nespadající pod režim dodávek poslední instance.

Energetický regulační úřad v uplynulých dnech obdržel více než sto podání na tuto společnost z důvodu, že se v systému operátora trhu v některých odběrných místech zpět přihlásila k dodávkám plynu, a to i přes žádost o změnu dodavatele ze strany nového obchodníka. V mnoha případech společnost Lumius, spol. s r.o. totiž neučinila žádné kroky k ukončení smlouvy na dodávku plynu (tj. požadavek na ukončení dodávek byl zadán přes platnou smlouvou o dodávkách plynu). Zároveň smlouvu s touto společností neukončili noví odběratelé.

Pokud podle občanského zákoníku (§ 2002 odst. 1) poruší jedna ze stran smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. V tomto směru je na odběratelích učinit rozhodnutí, od kterého dodavatele chtějí plyn nadále odebírat a zda od smlouvy s dodavatelem, který porušil závazek zajištovat dodávku plynu, neodstoupit. Ukončení závazku v souladu se zákonem by nemohlo být spojeno s nárokováním si smluvní pokuty za předčasné ukončení.

V současnosti nejsou vyloučeny obdobné případy, kdy dodavatelé ve snaze vyhnout se nastoupení režimu dodavatele poslední instance ukončují v systému operátora trhu dodávky elektřiny či plynu vybraným odběratelům. Takto postiženým odběratelům lze doporučit bezodkladné ukončení smlouvy. Jen tak se lze v případě sjednání smlouvy s novým dodavatelem vyhnout situaci, kdy si nárok na uskutečňování dodávek budou činit dva dodavatelé. V případě závazku dodávky plynu ze strany dvou dodavatelů hrozí zákazníkovi ze strany jednoho z nich smluvní sankce, pokud nebude jeden ze závazků řádně ukončen.

U společnosti Lumius, spol. s r.o. je nyní prováděno šetření. Více informací naleznete zde.

Sdílejte

Share icon