Sdělení k přerušení dodávek tepelné energie ve Strakonicích

19.11.2021, aktualizováno 09.05.2022
  • Oddělení kanceláře Rady
  • Média
  • Sdělení

Energetický regulační úřad včerejšího dne obdržel oznámení o přerušení dodávek tepelné energie ve Strakonicích, konkrétně na sídlišti Šumavská a v ulicích Tovární a Nádražní.

Společnost Teplárna Strakonice, a.s., na svých webových stránkách uvádí, že „Na sídlišti Šumavská, konkrétně výměníková stanice 524, kterou vlastní společnost Paltop, s.r.o. a následně pronajímá společnosti Energo Strakonice, s.r.o., je závada nízkého tlaku registrovaná od 16. 11. 2021. Naše společnost dodává do systému správné hodnoty a pan Němeček byl několikrát vyzván k odstranění této závady. Bohužel však nápravu situace dlouhodobě odmítá. Vzhledem k minulým incidentům, kdy se zaměstnanci TST, a.s. snažili závadu odstranit na náklady TST a pan Němeček na nás zavolal policii, aby následně podal i různá trestní oznámení, nemůžeme situaci dále eskalovat. Doporučujeme proto všem dotčeným zákazníkům obrátit se písemně na ERÚ".

Energetický regulační úřad sděluje, že pokud jde o výměníkovou stanici Povážská 524, tato výměníková stanice je provozována společností Teplárna Strakonice, a.s., v rámci její licence na rozvod tepelné energie. Dodavatelem pro dotčená odběrná místa je tedy Teplárna Strakonice, a.s., a jako taková má ze zákona povinnost zajistit odběratelům dodávku tepelné energie. Způsob, jakým tak držitel licence učiní, záleží na něm, držitel licence se nemůže své povinnosti zprostit odkazem na nečinnost jiných subjektů, neboť ze zákona je spolehlivou dodávku povinen zajistit on.

Na okraj Energetický regulační úřad uvádí, že v současnosti vedeném řízení o změně licence, kdy o licenci na uvedené zařízení žádá společnost Energo Strakonice, s.r.o., se Teplárna Strakonice, a.s., zrušení licence pro předmětné vymezené území brání, čímž nepochybně vyjadřuje vůli nadále vystupovat jakožto dodavatel tepelné energie. V tomto kontextu se jeví jako nepochopitelné vyjádření společnosti Teplárna Strakonice, a.s., která odmítá odpovědnost za uskutečňování dodávek tepelné energie, ačkoliv zároveň odmítá, aby tato zařízení provozoval jiný držitel licence.

Jelikož je Teplárna Strakonice, a.s., aktuálně držitelem licence a dodavatelem tepelné energie pro dotčené odběratele, musí s nimi mít uzavřené smlouvy o dodávkách tepelné energie, včetně dohodnutých parametrů teplonosné látky, které se zavázal zajistit. Pokud odběratelům tepelné energie vznikne v důsledku porušení smluvní povinnosti škoda, jsou oprávněni se domáhat náhrady této škody.

Energetický regulační úřad zároveň obdržel informace, že Teplárna Strakonice, a.s., nekomunikuje se svými odběrateli, kteří se na ni obrací. Z tohoto důvodu úřad důrazně vyzývá společnost Teplárna Strakonice, a.s., k plnění povinností dodavatele tepelné energie. 

Sdílejte

Share icon