RWE Energie, s.r.o., – rozhodnutí k nedodržení parametrů kvality dodávek plynu a souvisejících služeb

10.11.2015, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 06600-3/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem č. 240404240 v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. h) energetického zákona nedodržel parametry kvality dodávek plynu a souvisejících služeb, neboť zákazníkovi zaslal informaci o výsledku přezkoušení měřicího zařízení a o 55 dnů později, než je lhůta stanovená právním předpisem, když místo nejpozději do 17. dubna 2013 zaslal informaci dne 11. června 2013, čímž nedodržel standard lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) ve spojení s ust. § 3 odst. 2 vyhlášky č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb plynárenství, ve znění pozdějších předpisů, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

RWE Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČ: 499 03 209

Datum nabytí právní moci: 7. 8. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon