Rozhodnutí ve spotřebitelském sporu s LAMA energy a.s.

24.11.2022, aktualizováno 28.11.2022
  • Oddělení II. instance
  • Oddělení sporných a schvalovacích řízení
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Rozhodnutí mající po právní stránce zásadní význam
  • I. instance
  • II. instance
  • Spotřebitel
Účastník řízení
Fyzická osoba (spotřebitel), LAMA energy a.s.
IČO
28262026
Spisová značka
08437/2020-ERU
Číslo jednací
08437-10/2020-ERU, 08437-16/2020-ERU
Nabytí právní moci

Anotace

Rozhodnutí ve spotřebitelském sporu, v němž se zákazník v postavení spotřebitele domáhal, aby správní orgán uložil odpůrci povinnost vyúčtovat dodávku elektřiny za ceny sjednané ve smlouvě. Rozhodnutí řeší problematiku zveřejnění a oznámení o zvýšení ceny, a upřesňuje požadavky na adresnost a individualizaci oznámení o zvýšení ceny. V rozhodnutí je dále rozvedena možnost jednostranné změny závazku.

Rozhodnutí v I. stupni

Typ: pdf
Velikost: 230.16 KB
Aktualizováno:

Rozhodnutí o rozkladu

Typ: pdf
Velikost: 225.27 KB
Aktualizováno:

Sdílejte

Share icon