REVIS – Praha, spol. s r. o. – rozhodnutí k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 32 při provádění zemních prací

19.09.2014, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 07217-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon"), prováděl dne 11. září 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Lžovice u č. p. 41 zemní práce související s realizací stavby „Kanalizace v Týnci nad Labem – 1. stavba, kanalizace v Týnci nad Labem – 2. stavba, Kanalizace v obci Lžovice a ČOV Lžovice, Kanalizace v obci Vinařice" pomocí strojního mechanizmu (bagru), při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost REVIS – Praha, spol. s r. o., se sídlem Výpadová 317/19, 159 00 Praha 5 – Radotín, IČ: 41190114

Datum nabytí právní moci: 16. 8. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 647.54 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon