Retenční nabídky mohou být dobrým sluhou i zlým pánem. Radíme, jak jich využít

06.11.2023, aktualizováno 06.11.2023
  • Oddělení ochrany spotřebitele
  • Spotřebitel

Energetický trh je v pohybu, dodavatelé průběžně přicházejí s levnějšími produkty. Ale pozor, šance v sobě ukrývá i hrozbu, že namísto slevy nás čekají sankce! Jak k tomu může dojít? Relativně jednoduše – podepíšeme smlouvu s novým dodavatelem, kterého následně „trumfne“ náš dodavatel stávající. A my se rozhodneme u něj zůstat, aniž bychom řešili důsledky již podepsané smlouvy.

Radíme vám po jednotlivých krocích, jak procesem nabídek a protinabídek úspěšně projít.

 

Nečekaná nabídka

Začíná to banálně. Zjistíme, že za dodávky energií neplatíme nejlepší cenu na trhu, najdeme si levnějšího obchodníka a podepíšeme s ním smlouvu (co si před tím pohlídat, najdete v našem speciálním desateru). Stávajícímu dodavateli zároveň vypovíme smluvní vztah. Očekáváme, že tuto skutečnost jen formálně akceptuje, a po skončení výpovědní doby dojde ke změně dodavatele. Namísto toho se nám ale ozve pracovník společnosti a předloží nám tzv. udržovací neboli retenční nabídku, abychom neodcházeli. Je výhodnější než ta z naší nové smlouvy.

NAŠE RADA:

První rada je prostá: než podepíšete smlouvu, nechte si na stůl vyložit všechny karty. Oslovte tedy stávajícího dodavatele s tím, že máte možnost přejít k jinému obchodníkovi za výhodnějších podmínek. Až pokud nebude reagovat či nabídne dražší produkt (nebo nepřeváží jiná pozitiva; cena je sice důležitým, neměla by ale být jediným kritériem), podepište novou smlouvu.

Návrat k původnímu dodavateli

Se stávajícím dodavatelem se snadno a rychle dohodneme, že výpověď stáhneme, a budeme od něj dál odebírat energie. Máme pocit, že nic, kromě ceny směrem dolů, se nakonec nemění. Tím, že jsme podepsali smlouvu s novým dodavatelem, se zatím nezaobíráme, vždyť ještě nezačalo ani její „plnění“ prostřednictvím dodávek energií.  

NAŠE RADA:

V jednom odběrném místě elektřiny nebo plynu vám může dodávat pouze jeden dodavatel. Pokud vás udržovací nabídka zaujme, měli byste si tedy v první řadě ověřit, jak se můžete vyvázat ze smlouvy s novým obchodníkem (Dává vám možnost odstoupení od smlouvy či výpovědi? Jak vysoké jsou případně sankce v případě porušení smlouvy atp.).   

V některých situacích vás, bez ohledu na smluvní ustanovení, chrání zákon. Pokud jste jako zákazník v postavení spotřebitele (jednotlivec či domácnost) smlouvu o dodávce elektřiny uzavřeli distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory protistrany, můžete závazek bez sankce vypovědět kdykoliv do patnáctého dne od zahájení dodávky. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. V těchto případech též můžete odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů od data podpisu smlouvy. Vzory výpovědí najdete na jiném místě webu.

Plná moc

V některých případech přijde s retenční nabídkou i zdánlivě neodolatelný dovětek: „O smlouvu s novým dodavatelem se nemusíte starat, všechno zařídíme za vás. Jen nám podepište plnou moc.“

NAŠE RADA:

Ani profesionál „nevykouzlí“ nic, co by neumožňovaly smlouva, nebo zákon. Proto nikdy nerezignujte na to, abyste si sami ověřili, za jakých okolností můžete smluvní závazek s novým obchodníkem ukončit. Následně není na plné moci v principu nic špatného, myslete ale na to, že jejím udělením pro vás nic nekončí: aktivně se zajímejte o aktuální stav řešení vašeho požadavku, v případě jakýchkoliv nejasností se doptávejte a trvejte na objasnění kroků dodavatele.

Pokud někoho zplnomocníte, aby jednal za vás (v tomto i ostatních případech), může vám to, pokud jde vše hladce, ušetřit čas. Jestliže ovšem nastane nějaký problém, ukazuje se úskalí toho, že za sebe nejednáte sami. Uvědomte si, že když dodavatel nesplní slib, který vám dal (typicky proto, že vaše smlouva bez sankcí vypovědět nelze), pokutě budete čelit vy.