Effective Invention, s.r.o.

Registrační číslo energetického zprostředkovatele
742340343
Celé jméno nebo název subjektu, kterému bylo uděleno oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Effective Invention, s.r.o.
Identifikační číslo osoby (IČO)
24822001
Datum registrace - datum udělení oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
14.09.2023
Datum zániku oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
14.09.2028
Doba platnosti oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele (roky):
5
Adresa
K Safině 669, 149 00 Praha
Celé jméno odpovědného zástupce energetického zprostředkovatele
  • Antonín Šimonka
    Datum ustanovení do funkce