Ing. Jana Šejdová

Registrační číslo energetického zprostředkovatele
742340330
Celé jméno nebo název subjektu, kterému bylo uděleno oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Ing. Jana Šejdová
Identifikační číslo osoby (IČO)
05120616
Datum registrace - datum udělení oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
31.08.2023
Datum zániku oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
31.08.2028
Doba platnosti oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele (roky):
5
Adresa
Šalounská 308, 378 16 Lomnice nad Lužnicí