Jan Raška

Registrační číslo energetického zprostředkovatele
742340322
Celé jméno nebo název subjektu, kterému bylo uděleno oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Jan Raška
Identifikační číslo osoby (IČO)
41040139
Datum registrace - datum udělení oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
05.09.2023
Datum zániku oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
05.09.2028
Doba platnosti oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele (roky):
5
Adresa
97, 749 01 Staré Těchanovice
Celé jméno odpovědného zástupce energetického zprostředkovatele
  • Jan Ondráček
    Datum ustanovení do funkce