Ing. Jaromír Bastl

Registrační číslo energetického zprostředkovatele
742238677
Celé jméno nebo název subjektu, kterému bylo uděleno oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Ing. Jaromír Bastl
Identifikační číslo osoby (IČO)
70447071
Datum registrace - datum udělení oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
15.11.2022
Datum zániku oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
15.11.2027
Doba platnosti oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele (roky):
5
Adresa
nám. ČSA 51, 676 02 Moravské Budějovice