MUDr. Milan Pavlík

Registrační číslo energetického zprostředkovatele
742238194
Celé jméno nebo název subjektu, kterému bylo uděleno oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
MUDr. Milan Pavlík
Identifikační číslo osoby (IČO)
67553567
Datum registrace - datum udělení oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
14.09.2022
Datum zániku oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
14.09.2027
Doba platnosti oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele (roky):
5
Adresa
377, 687 38 Nedakonice