Ing. Vlastimil Kubový

Registrační číslo energetického zprostředkovatele
742238193
Celé jméno nebo název subjektu, kterému bylo uděleno oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Ing. Vlastimil Kubový
Identifikační číslo osoby (IČO)
60506610
Datum registrace - datum udělení oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
13.09.2022
Datum zániku oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
13.09.2027
Doba platnosti oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele (roky):
5
Adresa
Čapkova 1690/6, 251 01 Říčany