Ing. Pavel Dokulil

Registrační číslo energetického zprostředkovatele
742238067
Celé jméno nebo název subjektu, kterému bylo uděleno oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Ing. Pavel Dokulil
Identifikační číslo osoby (IČO)
75634147
Datum registrace - datum udělení oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
18.10.2022
Datum zániku oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
18.10.2027
Doba platnosti oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele (roky):
5
Adresa
Hanělova 1047/6, 674 01 Třebíč