Jitka Škodová

Registrační číslo energetického zprostředkovatele
742238066
Celé jméno nebo název subjektu, kterému bylo uděleno oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Jitka Škodová
Identifikační číslo osoby (IČO)
05713960
Datum registrace - datum udělení oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
06.10.2022
Datum zániku oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
06.10.2027
Doba platnosti oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele (roky):
5
Adresa
Šeříková 580, 334 41 Dobřany