Bc. Michal Novák

Registrační číslo energetického zprostředkovatele
742237997
Celé jméno nebo název subjektu, kterému bylo uděleno oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Bc. Michal Novák
Identifikační číslo osoby (IČO)
02660539
Datum registrace - datum udělení oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
19.08.2022
Datum zániku oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
19.08.2027
Doba platnosti oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele (roky):
5
Adresa
nám. Míru 1298/2, 678 01 Blansko