Pavel Nebeský

Registrační číslo energetického zprostředkovatele
742237992
Celé jméno nebo název subjektu, kterému bylo uděleno oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Pavel Nebeský
Identifikační číslo osoby (IČO)
65216067
Datum registrace - datum udělení oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
19.08.2022
Datum zániku oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
19.08.2027
Doba platnosti oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele (roky):
5
Adresa
Alpská víska 74, 549 81 Meziměstí