Petr Švec

Registrační číslo energetického zprostředkovatele
742237982
Celé jméno nebo název subjektu, kterému bylo uděleno oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Petr Švec
Identifikační číslo osoby (IČO)
64521788
Datum registrace - datum udělení oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
20.09.2022
Datum zániku oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
20.09.2027
Doba platnosti oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele (roky):
5
Adresa
Nerudova 770/19, 691 45 Podivín