Ing. Petr Polák

Registrační číslo energetického zprostředkovatele
742237974
Celé jméno nebo název subjektu, kterému bylo uděleno oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Ing. Petr Polák
Identifikační číslo osoby (IČO)
61434396
Datum registrace - datum udělení oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
15.08.2022
Datum zániku oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
15.08.2027
Doba platnosti oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele (roky):
5
Adresa
Bolzanova 461/5, 618 00 Brno