Junák - český skaut, Tiskové a distribuční centrum, z. s.

Registrační číslo energetického zprostředkovatele
742237971
Celé jméno nebo název subjektu, kterému bylo uděleno oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Junák - český skaut, Tiskové a distribuční centrum, z. s.
Identifikační číslo osoby (IČO)
64934926
Datum registrace - datum udělení oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
15.08.2022
Datum zániku oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
15.08.2027
Doba platnosti oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele (roky):
5
Adresa
Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha
Celé jméno odpovědného zástupce energetického zprostředkovatele
  • Ing. Tomáš Slavík
    Datum ustanovení do funkce