Irena Exnerová

Registrační číslo energetického zprostředkovatele
742237955
Celé jméno nebo název subjektu, kterému bylo uděleno oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Irena Exnerová
Identifikační číslo osoby (IČO)
41225627
Datum registrace - datum udělení oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
17.08.2022
Datum zániku oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
17.08.2027
Doba platnosti oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele (roky):
5
Adresa
Nad Kaplí 17, 541 01 Trutnov