Jan Pospíšil

Registrační číslo energetického zprostředkovatele
742237898
Celé jméno nebo název subjektu, kterému bylo uděleno oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Jan Pospíšil
Identifikační číslo osoby (IČO)
87629453
Datum registrace - datum udělení oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
23.08.2022
Datum zániku oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
23.08.2027
Doba platnosti oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele (roky):
5
Adresa
Předmostí 705, 278 01 Kralupy nad Vltavou