Jaroslav Chlada

Registrační číslo energetického zprostředkovatele
742237895
Celé jméno nebo název subjektu, kterému bylo uděleno oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Jaroslav Chlada
Identifikační číslo osoby (IČO)
73798789
Datum registrace - datum udělení oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
28.07.2022
Datum zániku oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
28.07.2027
Doba platnosti oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele (roky):
5
Adresa
V Lukách 830, 538 03 Heřmanův Městec