Miroslav Novák

Registrační číslo energetického zprostředkovatele
742237892
Celé jméno nebo název subjektu, kterému bylo uděleno oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Miroslav Novák
Identifikační číslo osoby (IČO)
72462116
Datum registrace - datum udělení oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
28.07.2022
Datum zániku oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
28.07.2027
Doba platnosti oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele (roky):
5
Adresa
nám. Osvobození 3353/2, 695 01 Hodonín