Roman Šemora

Registrační číslo energetického zprostředkovatele
742237888
Celé jméno nebo název subjektu, kterému bylo uděleno oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Roman Šemora
Identifikační číslo osoby (IČO)
73815543
Datum registrace - datum udělení oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
28.07.2022
Datum zániku oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
28.07.2027
Doba platnosti oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele (roky):
5
Adresa
Dunajovická 132, 691 81 Březí