Jiří Aron

Registrační číslo energetického zprostředkovatele
742237823
Celé jméno nebo název subjektu, kterému bylo uděleno oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Jiří Aron
Identifikační číslo osoby (IČO)
61725391
Datum registrace - datum udělení oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
14.07.2022
Datum zániku oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
14.07.2027
Doba platnosti oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele (roky):
5
Adresa
Lipová 1227, 665 01 Rosice