Bc. Vlastimil Šram

Registrační číslo energetického zprostředkovatele
742237808
Celé jméno nebo název subjektu, kterému bylo uděleno oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Bc. Vlastimil Šram
Identifikační číslo osoby (IČO)
49016130
Datum registrace - datum udělení oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
13.07.2022
Datum zániku oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
13.07.2027
Doba platnosti oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele (roky):
5
Adresa
Plavská 173, 370 07 Roudné