Rostislav Delina

Registrační číslo energetického zprostředkovatele
742237782
Celé jméno nebo název subjektu, kterému bylo uděleno oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Rostislav Delina
Identifikační číslo osoby (IČO)
07354789
Datum registrace - datum udělení oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
21.07.2022
Datum zániku oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
21.07.2027
Doba platnosti oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele (roky):
5
Adresa
Bílovecká 155/16, 721 00 Ostrava