LCN PROJECT s.r.o.

Registrační číslo energetického zprostředkovatele
742237781
Celé jméno nebo název subjektu, kterému bylo uděleno oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
LCN PROJECT s.r.o.
Identifikační číslo osoby (IČO)
02787008
Datum registrace - datum udělení oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
12.07.2022
Datum zániku oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
12.07.2027
Doba platnosti oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele (roky):
5
Adresa
Stodolní 794/21, 702 00 Ostrava
Celé jméno odpovědného zástupce energetického zprostředkovatele
  • Miloš Karban
    Datum ustanovení do funkce