Martin Molitor

Registrační číslo energetického zprostředkovatele
742237778
Celé jméno nebo název subjektu, kterému bylo uděleno oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Martin Molitor
Identifikační číslo osoby (IČO)
02675501
Datum registrace - datum udělení oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
12.07.2022
Datum zániku oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
12.07.2027
Doba platnosti oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele (roky):
5
Adresa
Mojmírovců 1122/12, 709 00 Ostrava