R26918 - rozhodnutí k provedení zásahu na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

07.01.2019, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 02707-8/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že po odpojení přívodu elektřiny a demontáži elektroměru porušil zaplombovanou zajišťovací krabičku a přívodní vodiče vodivě spojil s odvodními, v důsledku čehož odebíral a umožnil odebírat neměřenou elektřinu.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 15. 8. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 124.04 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon