R15815 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

01.10.2015, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 04524-3/2015-ERU

Účastníkovi řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 14. srpna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Lužná u domu č. p. 47 zemní práce v souvislosti se stavbou „Čistá řeka Bečva II-A", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 4. 6. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 606.83 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon