R10017 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

26.05.2017, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 02229-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 19. října 2015 v obci Nový Jáchymov v ulici Hornická u domu č. p. 159 v ochranném pásmu plynárenského zařízení strojním mechanizmem (bagr) zemní práce související se stavbou „Nový Jáchymov – kanalizace a ČOV", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 3. 3. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 492.94 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon