R02115 – rozhodnutí k poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu

03.04.2015, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 00451-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl dne 1. července 2014 v ochranném pásmu venkovního kabelového vedení nízkého napětí v obci Jihlava na ulici Žižkova 1686/9 přípravné práce týkající se statického zajištění objektu č. p. 1686/9 v obci Jihlava na ulici Žižkova, při kterých došlo prostřednictvím ruční příklepové vrtačky k poškození kabelu venkovního vedení nízkého napětí AYKY 4x16 mm², a tím došlo k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 3. 2. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 476.5 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon