R00813 - rozhodnutí k předložení nekopletní revize

27.03.2013, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 00587-8/2013-ERU

Účastník řízení byl podezřelý z toho, že nesplnil svoji zákonem stanovenou povinnost zakotvenou v ust. § 9 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, tím, že Energetickému regulačnímu úřadu neprodleně nepředložil zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení ze dne 8. prosince 2008, přičemž při žádosti o změnu licence předložil pouze zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení ze dne 4. prosince 2008, která neodpovídá skutečnému stavu provozovny v tom smyslu, že popisuje rozšíření provozovny o 9 kusů fotovoltaických panelů typu Sanyo HIP-215NHE5 namísto 10 kusů, a tedy neprodleně neoznámil změny podmínek pro udělení licence podle ust. § 5 téhož zákona, nepředložil o této změně doklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence a zároveň z porušení ust. § 9 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. tím, že po změně technických parametrů stávající provozovny zahájil nejdříve od 8. prosince 2008 výkon licencované činnosti v této provozovně přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence. Správní řízení vedené s účastníkem řízení bylo zastaveno, neboť nedošlo k naplnění materiální stránky správního deliktu.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 27. 3. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 582.16 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon