R00614 – rozhodnutí k zásahu do odběrného elektrického zařízení bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy

23.06.2014, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 00750-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedl dne 24. října 2013 na odběrném elektrickém zařízení před měřícím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina zásah bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že provedl na pozemku v obci Kraborovice, část obce Úhrov, propojení elektrického vodiče pomocí svorek z pojistné skříně SP 100 na elektrický vodič se zásuvkou, která byla umístěna v plechové bedně u betonového sloupu elektrického vedení, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 21. 2. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 452.48 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon