Chybějící informace pana Milana

03.10.2023, aktualizováno 23.10.2023
  • Oddělení ochrany spotřebitele
  • Příběhy spotřebitelů
  • Pomoc

Příběh ze spotřebitelské linky

Pan Milan se na nás obrátil s naléhavou žádostí o pomoc. Kromě svého příjmení neuvedl žádné další údaje, jako je adresa odběrného místa nebo identifikační označení odběrného místa (EAN/EIC). Nedoložil žádné smlouvy nebo poslední vyúčtování. Žádost ERÚ o doplnění těchto informací jej rozčílila.

Radíme, jak s námi komunikovat efektivně

  • Nevyžadujeme po spotřebitelích nic, co by pro řešení jejich problému nebylo potřebné. Je samozřejmě vždy na jejich rozhodnutí, jaké údaje nám budou chtít uvést, bez některých informací mohou být ovšem naše možnosti pomoci omezené.
  • Stačí poslat poslední vyúčtování a dosavadní komunikaci s dodavatelem a naše pomoc může být rychlejší a účinnější.
  • Podstatné bývají i podmínky sjednané ve smlouvě o dodávce a ve všeobecných obchodních podmínkách (o ceně, způsobech platby, termínech vyúčtování). Dodavatelé nabízí stovky produktů, které se od sebe liší právě sjednanými podmínkami. V první řadě byste měli smlouvu, včetně obchodních podmínek, pečlivě prostudovat.