Právně zásadní rozhodnutí pro oblast spotřebitele a podporovaných zdrojů

02.12.2022, aktualizováno 02.12.2022
  • Sekce správních řízení
  • Rozhodnutí mající po právní stránce zásadní význam

Na základě energetického zákona [§ 17e písm. c)] ERÚ aktuálně zveřejňuje pravomocná rozhodnutí mající po právní stránce zásadní význam. Za taková rozhodnutí ERÚ považuje především ta, která představují ustálenou praxi správního orgánu, u nichž lze očekávat, že jejich závěry budou aplikovatelné i v dalších případech.

V těchto rozhodnutích ERÚ a Rady ERÚ (především spotřebitelských sporech a sporech týkajících se podpory výroby elektřiny z podporovaných zdrojů energie) se jedná především o řešení dosud neřešených právních otázek či otázek, které byly komplexně řešeny poprvé, a rozhodnutí, v nichž došlo ke změně rozhodovací praxe správního orgánu, jakož i rozhodnutí řešící problematiku, která se u ERÚ rozhoduje opakovaně.

Zveřejněná rozhodnutí se týkají např. následující problematiky:

  • povinnosti dodavatele vyúčtovat dodávku elektřiny/plynu za ceny sjednané ve smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu,
  • určení, zda právní vztah mezi spotřebitelem a dodavatelem vznikl, trvá, nebo zanikl,
  • možnosti jednostranné změny smluvních podmínek (včetně jednostranného zvýšení ceny), povinnosti dodavatele adresně oznámit zákazníkovi zvýšení ceny či podmínek odstoupení od smlouvy pro zvýšení ceny,
  • financování podpory výroby elektřiny a placení tzv. příspěvků na POZE,
  • sporů o podporu, např. ohledně splnění podmínek pro uvedení výrobny elektřiny do provozu, registraci v systému operátora trhu, možnosti jednostranného započtení apod.

Sdílejte

Share icon