Poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu

25.11.2022, aktualizováno 29.11.2022
  • Oddělení regulace cen v plynárenství
  • Oddělení sítí a organizace trhu v plynárenství
  • Sdělení

ERÚ informuje účastníky trhu s plynem, že sazba poplatku na činnost ERÚ v odvětví plynárenství v souladu s energetickým zákonem (§ 17d odst. 3) se aktuálně řídí nařízením vlády o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu.

Ke dni vydání této informace sazba poplatku na činnost ERÚ v odvětví plynárenství činí 1,34 Kč/MWh za množství spotřebovaného plynu. Celková cena za činnosti operátora trhu pro rok 2023 ke dni vydání této informace dle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 12/2022 ze dne 14. listopadu 2022 (bod 12.3.), o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, tedy činí 1,83 Kč/MWh.

Sdílejte

Share icon