Poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu

25.11.2022, aktualizováno 25.11.2022
  • Oddělení regulace cen v elektroenergetice
  • Oddělení sítí a organizace trhu v elektroenergetice
  • Sdělení

ERÚ informuje účastníky trhu s elektřinou, že sazba poplatku na činnost ERÚ v odvětví elektroenergetiky v souladu s energetickým zákonem (§ 17d odst. 2) se aktuálně řídí nařízením vlády o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu.

Ke dni vydání této informace sazba poplatku na činnost ERÚ v odvětví elektroenergetiky činí 2,39 Kč za měsíc na každé odběrné místo zákazníka odebírajícího elektřinu. Celková cena za činnosti operátora trhu pro rok 2023 ke dni vydání této informace dle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 13/2022 ze dne 14. listopadu 2022 (bod 6.2.), kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, tedy činí 3,43 Kč/odběrné místo/měsíc.

Sdílejte

Share icon