Pokud vyrábím, nebo chci vyrábět elektřinu z podporovaných zdrojů energie (dále jen POZE), jaké právní předpisy se mě týkají?

01.04.2022, aktualizováno 06.09.2022
  • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce
  • Odbor POZE
  • Legislativa a správní činnost
  • Výkladové stanovisko
  • Právní předpisy ČR
  • Zákony
  • Cenové rozhodnutí
  • Regulace

Právní předpisy

Níže uvedený seznam právních předpisů slouží k usnadnění orientace v energetické legislativě týkající se podporovaných zdrojů energie. Všechny právní předpisy lze dohledat na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky:

Cenová rozhodnutí

  • ERÚ zveřejňuje rozsah a výši podpory pro podporované zdroje energie v cenovém rozhodnutí.

Platná cenová rozhodnutí jsou ke stažení zde.

Metodické pokyny

Metodika ERÚ pro meziroční úpravu výše zelených bonusů na elektřinu zde.

Výkladová stanoviska

Výkladovým stanoviskem informuje ERÚ o postupu, který bude zohledňovat ve své rozhodovací činnosti.

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 2/2012 k předmětu úpravy ustanovení bodu 1.6.2. Cenového rozhodnutí ERÚ č. 7/2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

Typ: pdf
Velikost: 77.5 KB

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 3/2012 k předmětu úpravy ustanovení bodu 1.6.2. cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

Typ: pdf
Velikost: 67.96 KB

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 1/2013 k problematice výroben a výrobních zdrojů elektřiny bioplynových stanic uplatňujících provozní podporu elektřiny spalováním bioplynu v bioplynových stanicích.

Typ: pdf
Velikost: 106.84 KB

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 3/2013, vydané za účelem upřesnění definice užitečného tepla z obnovitelných zdrojů a vymezení přípustných způsobů uplatnění užitečného tepla z obnovitelných zdrojů energie.

Typ: pdf
Velikost: 118.44 KB

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 1/2015 vydané za účelem doplnění výkladového stanoviska č. 1/2013 k upřesnění možnosti výpočtu výroby elektrické energie určené pro odečet množství elektřiny připadající na energetický podíl jiného použitého paliva než je bioplyn.

Typ: pdf
Velikost: 198.54 KB

Výkladové stanovisko ERÚ č. 10/2018 k problematice zachování nároku na podporu při opravě nebo údržbě výrobny elektřiny podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb. vydávané k otázce určení, kdy došlo k opravě nebo údržbě výrobny elektřiny dle požadavků na úpravy výrobny vyvolaných právními předpisy.

Typ: pdf
Velikost: 339.79 KB