Oznámení ceny plynu na ztráty v distribuční soustavě pro účely kompenzace obchodníkům podle nařízení vlády č. 463/2022 Sb.

18.01.2023, aktualizováno 18.01.2023
  • Oddělení kontroly a správy odvodu
  • Kompenzace

Nařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny, v § 3 odst. 3 stanovuje cenu plynu na ztráty s odkazem na cenový předpis upravující ceny za související službu v plynárenství pro rok 2022.

Uvedený cenový předpis, na který odkazuje § 3 odst. 3, konkrétně Cenové rozhodnutí č. 7/2021 ze dne 30. listopadu 2021, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, v příloze č. 4 obsahuje následující vzorec pro stanovení této ceny:

NCPdpi [Kč/MWh] je roční jednotková maximální cena dodávky plynu na ztráty a vlastní technologickou spotřebu pro regulovaný rok i, stanovená vztahem

NCPdpi = (NCGcali + N) × ER ,

kde

NCGcali [EUR/MWh] je základní cena energie plynu na regulovaný rok i stanovená jako aritmetický průměr vypořádacích cen (Settlement price) produktu Cal-i za 10 obchodních dní předcházejících třetí středě v červnu roku i-1 zveřejněná na webových stránkách energetické burzy European Energy Exchange AG, od 1. října 2021 se namísto cen NCG použijí ceny Trading Hub Europe (THE),

N [EUR/MWh] jsou náklady zahrnující pořízení a dopravu plynu do České republiky a přiměřenou marži, náklady N jsou stanovené ve výši 2 EUR/MWh,

ER [CZK/EUR] je aritmetický průměr směnných kurzů za období 10 obchodních dní předcházejících třetí středě v červnu roku i-1 vyhlášených Českou národní bankou,“.

Pro snazší aplikaci uvedeného nařízení Energetický regulační úřad zveřejňuje cenu plynu na ztráty v distribuční soustavě definovanou § 3 odst. 3:

604,31 Kč/MWh

Sdílejte

Share icon