Odpojení pana Tomáše

15.08.2023, aktualizováno 15.08.2023
 • Oddělení ochrany spotřebitele
 • Příběhy spotřebitelů
 • Sankce
 • Vyúčtování
 • Nedoplatek
 • Zálohy

Příběh ze spotřebitelské linky

Panu Tomášovi dodavatel oznámil, že mu odpojí elektroměr. Zavolal nám a velmi emotivně se dožadoval, abychom tomu zabránili. „Sedněte do auta a okamžitě ke mně přijeďte,“ křičel na naši pracovnici do telefonu.

Radíme, jak předcházet odpojení od energií

 • Odpojení od elektřiny (nebo plynu) je obecně krajní možností. Dodavatel k němu může přistoupit až tehdy, když mu nezaplatíte minimálně dvě různé platby za energie (například dvě zálohy nebo jednu zálohu v kombinaci s nedoplatkem z vyúčtování). Pak vás na vaše pochybení musí upozornit nejméně 30 dnů před požadovaným dnem přerušení dodávek.
 • V praxi se ale setkáváme s tím, že někteří dodavatelé vyhrožují spotřebitelům, že jejich odběrné místo odpojí od elektřiny nebo plynu po jediné neuhrazené platbě. Takový postup není v pořádku.
 • Poněkud odlišná může být situace v případě, kdy je ve smlouvě přímo sjednáno právo dodavatele odstoupit od smlouvy v případě neuhrazení jedné zálohy. Pokud dodavatel od smlouvy skutečně odstoupí a zákazník si obratem nesjedná dodavatele jiného, může následně dojít k neoprávněnému odběru z důvodu odběru elektřiny nebo plynu bez právního důvodu (bez smlouvy s dodavatelem).
 • Jestliže máte finanční problémy, okamžitě se s dodavatelem spojte a dohodněte si s ním splátkový kalendář, případně využijte možnosti státní pomoci (příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení).
 • Až pokud dodavatel není nakloněný žádnému z řešení, jak krajní možnosti zabránit, a informuje vás o tom, že vám bude odpojovat elektroměr nebo plynoměr, ozvěte se neprodleně ERÚ. Připravte si veškerou komunikaci s dodavatelem, abychom měli podklady k posouzení situace. Nemáme ovšem kompetence k tomu, abychom odpojení od energií na místě zabránili.