Odborné webináře ERÚ proškolily stovky zájemců

16.12.2021, aktualizováno 09.05.2022
  • Oddělení kanceláře Rady
  • Média
  • Sdělení
  • Pomoc
  • Webinář

Energetický regulační úřad (ERÚ) uzavřel roční sérii webinářů. Pilotní fáze projektu cílila na studenty vysokých škol a univerzit. Energetická krize rozšířila okruh témat o ohrožené skupiny spotřebitelů, tyto semináře využili především zástupci měst, obcí a neziskového sektoru. Celkem za letošek prošly odbornými webináři ERÚ stovky lidí. Úřad plánuje v on-line přednáškách pokračovat i v příštím roce.

Původním záměrem realizátorů projektu bylo seznámit studenty vysokých škol a univerzit s činnostmi, kterými se ERÚ jako regulátor zabývá. Podzimní krize na energetických trzích přinesla výzvu, na kterou se díky dobře zaběhnuté on-line platformě podařilo pružně zareagovat.

Studentské webináře doplnily semináře, na kterých se odborníci z řad zaměstnanců ERÚ scházeli se zástupci spotřebitelských poraden a neziskového sektoru. Spotřebitelsky laděná on-line setkání umožnila okamžitou koordinaci společných aktivit v otázkách informovanosti širší veřejnosti a pomoci spotřebitelům.

Svému účelu webináře posloužily také ve chvíli, kdy ERÚ ve spolupráci se zástupci samospráv spustil informační kampaň směřující na tzv. nekontaktní spotřebitele. Velká poptávka ze stran obecních a městských samospráv vyústila v realizaci několika webinářů, během kterých zazněly zásadní informace k dodavatelům poslední instance a změně dodavatele.

V příštím roce ERÚ plánuje pokračovat jak ve vzdělávacích, tak spotřebitelsky laděných webinářích. Veškeré aktuální informace budou dostupné na webových stránkách ERÚ a jeho sociálních sítích.

Hned v lednu zve ERÚ na webinář k monitoringu maloobchodního trhu s elektřinou a plynem. On-line seminář proběhne ve čtvrtek 27. ledna 2022 od 15:00 hodin, tématem bude provázet ředitel Odboru analytického a datové podpory Martin Šik.

Link pro připojení ke schůzce: www.eru.cz/webinar-monitoring-trhu

Položit dotaz můžete zde: www.eru.cz/webinar-monitoring-trhu-dotazy

Webinář je bezplatný, bez nutnosti registrace.

Sdílejte

Share icon