Obsah a způsob podání

01.04.2022, aktualizováno 24.08.2023
 • Oddělení správy licencí
 • Upozornění k licencím

ERÚ upozorňuje, že podání adresovaná úřadu musí splňovat náležitosti stanovené ve správním řádu (§ 37).

  Obsah podání

  Podání musí obsahovat:

  • označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti stanovené zákonem,
  • podpis osoby, která ho činí. To se vztahuje také k doplnění podaných žádostí. 
  • Učiní-li za účastníka řízení podání jeho zmocněnec, musí být ERÚ doloženo oprávnění zmocněnce činit úkony za účastníka řízení (plná moc).

  V případě, že zašle účastník řízení ERÚ jen dokument, který neobsahuje podpis účastníka řízení či jeho zmocněnce (např. bez dalšího seznamu jednotlivých provozoven), nejedná se o podání, které by bylo podepsáno příslušnou osobou a nelze k němu přihlížet.

  Způsob podání

  Dokumenty zaslané prostým e-mailem na podatelnu ERÚ nesplňují požadavky na podání dle § 37 správního řádu, tudíž není možné na jejich základě zahájit správní řízení. Pro podání využívejte pouze následující možnosti zaslání:

  • poštou (či jiným poskytovatelem zásilkových služeb) na adresu ERÚ v Ostravě;
  • datovou schránkou žadatele či zmocněnce (u tohoto způsobu nezapomeňte na zásady práce s datovými schránkami - tzn. např. nutnost konverzí apod.);
  • e-mailem opatřeným elektronickým podpisem žadatele či zmocněnce (podpis musí být učiněn platným uznávaným certifikátem, podepisujte přímo e-mail samotný, používejte e-mailovou schránku vázanou na certifikát podpisu).