Návrh změn Řádu provozovatele distribuční soustavy společnosti Green Gas DPB, a.s.

19.01.2021, aktualizováno 01.04.2022
  • Oddělení regulace cen v plynárenství
  • Oddělení sítí a organizace trhu v plynárenství
  • Veřejný konzultační proces
  • Neaktivní

Konzultační proces k návrhu změn Řádu provozovatele distribuční soustavy plynu

Návrh změn Řádu provozovatele distribuční soustavy plynu doručený společností Green Gas DPB, a.s. (Rudé armády 673, 739 21 Paskov, IČO: 00494356), na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení.

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do 15. 2. 2021 v souladu s § 37 odst. 4 správního řádu, takto:

  • Písemně
  • Ústně do protokolu
  • V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem: podatelna@eru.cz
  • Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených shora.

Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením řádu dotčeny, připomínkami uplatněnými po lhůtě, nebo připomínkami podanými jiným způsobem než je výše uvedeno, se Energetický regulační úřad nezabývá.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena, a byl zároveň uveden text rozporované části návrhu. Připomínka musí být detailně odůvodněna a, je-li to možné, je součástí připomínky návrh nového znění.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.09 MB
Typ: pdf
Velikost: 1.09 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon