Návrh změn Řádu PPS NET4GAS, s.r.o.

19.09.2023, aktualizováno 05.10.2023
 • Oddělení regulace cen v plynárenství
 • Oddělení sítí a organizace trhu v plynárenství
 • Veřejný konzultační proces
 • Neaktivní
Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

V souladu s energetickým zákonem (§ 97a odst. 6) zveřejňuje ERÚ návrh změn Řádu provozovatele přepravní soustavy společnosti NET4GAS, s.r.o., ke schválení.

Typ: pdf
Velikost: 445.41 KB
Aktualizováno:
Typ: pdf
Velikost: 435.74 KB
Aktualizováno:
Pravidla konzultačního procesu
 1. Lhůta pro podání připomínek je podle energetického zákona (§ 97a odst. 6) do dne 04.10.2023
 2. Připomínky je možné podat oprávněnou osobou v souladu se správním řádem (§ 37 odst. 4) takto:
 • Písemně
 • Ústně do protokolu
 • V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem: podatelna@eru.cz
 • Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených shora.

 1. Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části návrhu. Připomínka musí být detailně odůvodněna a je-li to možné, je součástí připomínky návrh nového znění.
 2. Podle ustanovení energetického zákona (§ 97a odst. 7) platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u ERÚ uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením řádu dotčeny, připomínkami uplatněnými po lhůtě, nebo připomínkami podanými jiným způsobem než je výše uvedeno, se ERÚ nezabývá.
Připomínky
Vypořádání připomínek

Sdílejte

Share icon