Veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)

06.10.2021, aktualizováno 01.04.2022
  • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce
  • Odbor POZE
  • Oddělení OZE
  • Veřejný konzultační proces
  • Neaktivní

Veřejný konzultační proces

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

Energetický regulační úřad ve smyslu ustanovení § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů zahajuje veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie.

Návrh vyhlášky byl zpracován na základě zmocnění Energetického regulačního úřadu podle § 53 odst. 2 písm. c) až f) a i) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů ve znění novely zákona č. 165/2012 Sb., schválené Parlamentem České republiky a podepsané prezidentem republiky (sněmovní tisk 870), který má nabýt účinnosti 1. 1. 2022.

Návrh registrační vyhlášky (PDF; 217 kB)

Pravidla konzultačního procesu
Připomínky

Připomínky jsou zveřejněny v rámci Vypořádání připomínek.

Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje vypořádání připomínek k návrhu registrační vyhlášky:

Vypořádání VKP k návrhu registrační vyhlášky (PDF; 370 kB)

Sdílejte

Share icon